BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Decyzja BMKZ.4125.1526.2017.JB z dnia 30-11-2017 MKZ, dotycząca przyłącza kablowego do budynku przy ul. Kotwiczników

Decyzja BMKZ.4125.1526.2017.JB z dnia 30-11-2017 MKZ, dotycząca przyłącza kablowego do budynku przy ul. Kotwiczników

Decyzja BMKZ.4125.1526.2017.JB z dnia 30-11-2017 MKZ, dotycząca przyłącza kablowego do budynku przy ul. Kotwiczników (320.83 KB)

metryczka publikacji