BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

AKTUALIZACJA - Konkurs ofert na dzierżawę tablic przeznaczonych do umieszczania na sezonowych punktach gastronomicznych, w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 działając na podstawie § 7 ust.1 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 708/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2017 r.  – stanowiącego regulamin konkursu ofert,

 

odwołuje ogłoszony w dniu 08.05.2017 r. konkurs ofert

na dzierżawę tablic przeznaczonych do umieszczania na sezonowych punktach gastronomicznych, w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska.

 oraz

 ogłasza konkurs ofert

na dzierżawę tablic przeznaczonych do umieszczania na sezonowych punktach gastronomicznych, w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska.

 

Konkurs ofert odbędzie się w dniu 02.06.2017r. o godz.1100, w budynku Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Wyspiańskiego 9a, Sala 32A

 Regulamin konkursu, druk oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące wydzierżawienia tablic przeznaczonych do umieszczania na sezonowych punktach gastronomicznych w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska, można uzyskać w Dziale Użytkowania Przestrzeni Publicznej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, pokój nr 29, tel. 058 55-89-525, 058-55-89-526.

 Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na dzierżawę tablic przeznaczonych do umieszczania na sezonowych punktach gastronomicznych, w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska” należy składać w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, kancelaria, w terminie do dnia 31.05.2017 r. do godziny 1500.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem operatora uprawnionego do pełnienia powszechnych usług pocztowych, jako datę złożenia  przyjmuje się datę wpływu do kancelarii Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

 Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

/-/ Piotr Grzelak

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Druk oferty (17.94 KB)

Regulamin (30.71 KB)

Wykaz lokalizacji (17.68 MB)

metryczka publikacji