BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

AKTUALIZACJA - Konkurs ofert na dzierżawę stoisk namiotowych przeznaczonych do sprzedaży artykułów plażowych, balonów, okularów, pamiątek, pocztówek i zabawek ustawionych przez dzierżawcę w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 działając na podstawie § 7 ust. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 707/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2017 r.  – stanowiącego regulamin konkursu ofert,

 

odwołuje ogłoszony w dniu 08.05.2017 r. konkurs ofert

na dzierżawę stoisk namiotowych przeznaczonych do sprzedaży artykułów plażowych, balonów, okularów, pamiątek, pocztówek i zabawek ustawionych przez dzierżawcę w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska.

 oraz

 ogłasza konkurs ofert

na dzierżawę stoisk namiotowych przeznaczonych do sprzedaży artykułów plażowych, balonów, okularów, pamiątek, pocztówek i zabawek ustawionych przez dzierżawcę w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska.

 

Konkurs ofert odbędzie się w dniu 02.06.2017r.  o godz. 1000, w budynku Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Wyspiańskiego 9a Sala 32A.

Regulamin konkursu, druk oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące wydzierżawienia stoisk namiotowych przeznaczonych do umieszczenia przez dzierżawce w określonych lokalizacjach  na terenie Miasta Gdańska, można uzyskać w Dziale Użytkowania Przestrzeni Publicznej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, pokój nr 29, tel. 058 55-89-525, 058-55-89-526.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na dzierżawę  stoisk namiotowych  przeznaczonych do sprzedaży artykułów plażowych, balonów, okularów, pamiątek, pocztówek i zabawek ustawionych przez dzierżawcę w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska” należy składać w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  ul. Partyzantów 36, kancelaria,  w terminie do dnia  31.05.2017 r. do godziny 1500.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem operatora uprawnionego do pełnienia powszechnych usług pocztowych, jako datę złożenia przyjmuje się datę wpływu do kancelarii Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

 Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

/-/ Piotr Grzelak

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Druk oferty (17.53 KB)

Regulamin (30.87 KB)

Wykaz lokalizacji (15.24 MB)

metryczka publikacji