BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska

Organ doradczo-konsultacyjny powołany uchwałą Rady Miasta Gdańska w maju 2011 roku. Jesteśmy przedstawicielami gdańskiej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przed władzami miasta (Prezydent Miasta, Rada Miasta). 

Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-4 wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym.
Zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie prac rady, prowadzenie obrad oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz.
Rada powołuje stałe komisje problemowe, które odpowiadają za poszczególne dziedziny życia w mieście. Obecnie w radzie działa 5 komisji stałych.
Obrady sesji zwyczajnych Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
Obrady sesji są jawne i każdy z mieszkańców może je obserwować.
Informacje o programie sesji można otrzymać w Nowym Ratuszu oraz są one zamieszczane w internecie na stronach Urzędu Miejskiego www.gdansk.pl.
Między sesjami pracują komisje problemowe rady.

Naszymi podstawowymi celami są: 

  • Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
  • Upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
  • Integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Gdańska;
  • Podejmowanie działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta Gdańska;
  • Organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym. 

 Statut MRMG

Kontakt

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska 

tel: 58 323 70 29 (UM BRMG)

Adres do korespondencji:

ul. Wały Jagiellońskie 1

80-853 Gdańsk, 

fax: 58 305 34 52

e-mail:

mlodzi.radni@mrmg.gdansk.gda.pl

paulinanowak872@wp.pl

www:   http://bip.gdansk.pl/rada-miasta/mlodziezowa-rmg
facebook: https://pl-pl.facebook.com/MlodziezowaRadaMiastaGdanska