BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja Samorządu i Ładu Publicznego

Skład komisji:

Zakres działania:

1. Wewnętrzny ustrój gminy, związków gmin, jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego.

2. Współdziałanie z jednostkami pomocniczymi samorządu terytorialnego.

3. Weryfikacja prawa miejscowego.

4. Interpretacja regulaminu Rady Miasta Gdańska i statutu miasta.

5. Współdziałanie z Policją, Miejska Strażą Porządkową, Strażą Pożarną i innymi instytucjami w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

6. Współdziałanie przy organizacji wyborów ławników do sądów powszechnych.

7. Opiniowanie działań miasta z zakresu bezpieczeństwa i ładu publicznego.

8. Opiniowanie umów i porozumień w zakresie współpracy zagranicznej.

9. Opiniowanie programów współpracy z miastami partnerskimi.

Obsługa merytoryczna

p. Bogusława Pieklik, pokój nr 121, tel.: (058) 323 70 21, fax: (058) 323 70 71
e-mail: boguslawa.pieklik@gdansk.gda.pl

Plany Pracy Pobierz Plik
Format Rozmiar
plan pracy 2017 PDF (437.14 KB)
plan pracy 2016 PDF (519.35 KB)
plan pracy 2015 PDF (730.02 KB)

Sprawozdania Pobierz plik
Format Rozmiar
za rok 2016 PDF   (578.57 KB)
za rok 2015 PDF   (536.01 KB)


Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
18.01.2018 PDF (160.95 KB)
Rok 2017
14.12.2017 PDF (126.75 KB)
23.11.2017 PDF (228.76 KB)
19.10.2017 PDF (123.69 KB)
16.10.2017 PDF (156.38 KB)
21.09.2017 PDF (209.28 KB)
28.08.2017 PDF (144.65 KB)
22.06.2017 wyjazdowe PDF (132.18 KB)
18.05.2017 PDF (146.85 KB)
20.04.2017 PDF (306.71 KB)
23.03.2017 PDF (143.25 KB)
16.02.2017 PDF (147.92 KB)
10.01.2017 PDF (141.81 KB)
Rok 2016
15.12.2016 PDF (168.13 KB)
17.11.2016 PDF (154.43 KB)
20.10.2016 PDF (180.75 KB)
22.09.2016 PDF (186.81 KB)
22.08.2016 PDF (153.7 KB)
21.07.2016 PDF (133.4 KB)
23.06.2016 PDF (140.67 KB)
30.05.2016 PDF (191.88 KB)
21.04.2016 PDF (188.24 KB)
22.03.2016 PDF (189.11 KB)
29.02.2016 PDF (190.44 KB)
21.01.2016 PDF (152.07 KB)
Rok 2015
10.12.2015 PDF (124.77 KB)
19.11.2015 PDF (197.37 KB)
22.10.2015 PDF (184.61 KB)
17.09.2015 PDF (90.46 KB)
24.08.2015 PDF (222.25 KB)
22.06.2015 PDF (211.81 KB)
21.05.2015 PDF (190.29 KB)
23.04.2015 PDF (196.75 KB)
15.04.2015 PDF (90.19 KB)
26.03.2015 PDF (78.41 KB)
19.03.2015 PDF (78.19 KB)
19.02.2015 PDF (234.1 KB)
29.01.2015 PDF (73.84 KB)
22.01.2015 PDF (203.29 KB)
Rok 2014
08.12.2014 PDF (156.3 KB)

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
Rok 2017
23.11.2017 PDF (375.84 KB)
16.10.2017

PDF

(353.69 KB)

Załącznik do protokołu (13.08 MB)

28.08.2017 PDF (231.83 KB)
22.06.2017 PDF (28.12 KB)
18.05.2017 PDF (46.13 KB)
20.04.2017 PDF (42.39 KB)
23.03.2017 PDF (32.91 KB)
16.02.2017 PDF (46.1 KB)
10.01.2017 PDF (91.97 KB)
Rok 2016
15.12.2016 PDF (99.54 KB)
17.11.2016 PDF (194.65 KB)
20.10.2016 PDF (359.32 KB)
22.09.2016 PDF (2.88 MB)
22.08.2016 PDF (187.07 KB)
21.07.2016 PDF (274.99 KB)
30.06.2016 PDF (265.51 KB)
23.06.2016 PDF (2.22 MB)
30.05.2016 PDF (548.48 KB)
21.04.2016 PDF (461.19 KB)
22.03.2016 PDF (788.05 KB)
29.02.2016 PDF (506.06 KB)
21.01.2016 PDF (1.91 MB)
Rok 2015
10.12.2015 PDF (262.18 KB)
19.11.2015 PDF (339.85 KB)
22.10.2015 PDF (262.07 KB)
24.09.2015 PDF (273.04 KB)
19.09.2015 PDF (271.88 KB)
24.08.2015 PDF (264.76 KB)
22.06.2015 PDF (173.65 KB)
21.05.2015 PDF (15.59 MB)
23.04.2015 PDF (383.28 KB)
15.04.2015 PDF (523.5 KB)
26.03.2015 PDF (108.74 KB)
19.03.2015 PDF (158.45 KB)
19.02.2015 PDF (176.37 KB)
29.01.2015 PDF (167.87 KB)
22.01.2015 PDF (190.71 KB)
Rok 2014 
08.12.2014 PDF

(125.8 KB)

04.12.2014 PDF

(63.97 KB)