BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Wyrobienie dowodu

Urząd Miejski w Gdańsku uruchomił możliwość internetowej rezerwacji elektronicznego biletu na wybrany termin i miejsce (kliknij tutaj aby go zarezerwować). Ponadto klienci mogą również dokonać rezerwacji telefonicznej na wybrany termin i miejsce, dzwoniąc na specjalny numer telefoniczny: 58 323 60 30.

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Osoba zapisująca się musi podać: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, numer i wystawcę posiadanego dowodu osobistego oraz PESEL. Przyjęcia tych osób będą się odbywać w głównym gmachu Urzędu Miejskiego przy ulicy Nowe Ogrody 8/12 oraz w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 1 przy ulicy Partyzantów 74. Dostępna jest również możliwość internetowej rezerwacji elektronicznego biletu na wybrany termin i miejsce.

Termin i sposób załatwiania:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie na terenie kraju.  Jeżeli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby małoletniej:

  • wniosek składa jeden z rodziców, kurator lub opiekun prawny
  • osoba małoletnia może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin
  • przy składaniu wniosku nie jest wymagana obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat.

Dowód osobisty utracony podlega unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie.
Dowody osobiste wydawane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z punktu drukującego tj. z Centrum Personalizacji w Warszawie.