BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Zaprosili Prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Sekretariat:

tel.: 58 323 63 11

fax: 58 302 01 34
zaproszenia@gdansk.gda.pl

"Wykaz zaproszeń na wydarzenia nie jest równoznaczny z udziałem Prezydenta Miasta Gdańska"

Zaproszenia na dzień: 2017.04.28

09:00
Uroczyste pożegnanie klas trzecich

Miejsce: Gmach szkoły przy ulicy Chałubińskiego 13 w Gdańsku
Zapraszający: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Brać Szkolna VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego
10:00
Konferencja naukowa ,,Szanse i zagrożenia wynikające z transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce po 1989,,

Miejsce: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ulica Rajska 6, Gdańsk
Zapraszający: Przewodniczący Rady Klastra LTPP, Rektor WSE
11:00
Uroczystość rozpoczęcia budowy pierwszej w Polsce Metropolitarnej Szkoły w Kolbudach

Miejsce: Ulica Apollina, Kowale
Zapraszający: Dyrektor Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
18:30
XXIV Koncert Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku

Miejsce: Polska Filharmonia Bałtycka, Gdańsk
Zapraszający: Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
19:00
Opera Giuseppe Verdiego semi-stage

Miejsce: aleja Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk
Zapraszający: Dyrektor wraz z zespołem Opery Bałtyckiej