BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. polityki gospodarczej Andrzeja Bojanowskiego należy:

 1. działania strategiczne w zakresie planowania i rozwoju gospodarczego Miasta:
  • plany gospodarcze Miasta,
  • polityka gospodarcza Miasta,
  • przygotowywanie planów inwestycyjnych Miasta,
  • programowanie skutków finansowych przedsięwzięć miejskich;
 2. sprawy bieżące:
  • inicjowanie działań w celu zapewnienia atrakcyjności Miasta dla inwestorów,
  • współpraca z jednostkami gospodarczymi i samorządem gospodarczym (izby gospodarcze, stowarzyszenia),
  • współpraca gospodarcza z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi,
  • nadzór nad tworzeniem i realizacją projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
  • współpraca w zakresie przekształcania przedsiębiorstw komunalnych,
  • współpraca w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta,
  • prowadzenie oraz nadzór nad organizacją i przebiegiem ważnych przedsięwzięć miejskich,
  • organizowanie finansowania przedsięwzięć miejskich,
  • prowadzenie oraz nadzór nad realizacją strategii - rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • współpraca w zakresie pozyskiwania środków z programów europejskich na inwestycje,
  • współpraca z Urzędem Marszałkowskim i właściwymi ministerstwami w realizacji Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego,
 3. nadzór właścicielski w zakresie spraw merytorycznych prowadzonych przez spółki z udziałem Miasta:  
  • Halę Gdańsk – Sopot sp. z o.o.,
  • Arena Gdańsk sp. z o.o.,
  • Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.
  • Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.,
  • InnoBaltica sp. z o.o.,
  • Forum Gdańsk sp. z o.o.,
  • Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
  • Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.,
  • Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.,
  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.,
  • Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.,
  • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 4. nadzorowanie pracy:
  • Wydziału Polityki Gospodarczej, z wyłączeniem Referatu Nadzoru Właścicielskiego,
  • Wydziału Programów Rozwojowych,
  • Biura Informatyki,
  • Gdańskiego Urzędu Pracy,
  • Centrum Hewelianum,
  • Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
 5. współpraca z Komisjami Rady Miasta;
 6. zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. polityki społecznej podczas jego nieobecności.

Zastępca Prezydenta ds. polityki gospodarczej podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Prezydenta ds. polityki społecznej.

***

Zastępca Prezydenta ds. polityki gospodarczej reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad sprawami wymienionymi wyżej.