BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Doradcy Prezydenta Miasta Gdańska

Przy Prezydencie Miasta Gdańska działają:

 • Doradca Prezydenta
  Wojciech Duda
  ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk
  IV piętro, pokój nr 428
  tel. (+48 58) 323 64 78
  e-mail: wojciech.duda@gdansk.gda.pl
 • Doradca Prezydenta
  Ewa Kamińska
  ul. Kartuska 5
  80-103 Gdańsk
  III piętro, pokój nr 303
  tel. (+48 58) 526 80 70
  e-mail: ewa.kaminska@gdansk.gda.pl

Do zadań Doradców Prezydenta Miasta Gdańska należy:


a) pełnienie funkcji opiniotwórczo – doradczej,

b) wsparcie działań przy wypracowaniu i podejmowaniu ważnych dla przyszłości Miasta decyzji o charakterze strategicznym,

c) opiniowanie projektów o charakterze strategicznym, istotnych dla szeroko rozumianego interesu Miasta,

d) koordynowanie opracowywania projektów i realizacji zadań, w ramach indywidualnych zleceń Prezydenta.