BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Doradcy Prezydenta Gdańska

Przy Prezydencie Miasta Gdańska działają:

Do zadań Doradców Prezydenta należy:

a) pełnienie funkcji opiniotwórczo – doradczej,

b) wsparcie działań przy wypracowaniu i podejmowaniu ważnych dla przyszłości Miasta decyzji o charakterze strategicznym,

c) opiniowanie projektów o charakterze strategicznym, istotnych dla szeroko rozumianego interesu Miasta,

d) koordynowanie opracowywania projektów i realizacji zadań, w ramach indywidualnych zleceń Prezydenta.