BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 2199 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
317 KB
w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej będącej pasem drogowym drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, której zarządcą jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym pod ogródek przydomowy.
Akt dodany dnia: 2018-01-03 14:39:09


Zarządzenie Nr 2198 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
95 KB
w sprawie:
zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2017 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2017 rok.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (118 KB )
  - Załącznik nr 2 (106 KB )
  - Załącznik nr 3 (90 KB )
  - Załącznik nr 4 (90 KB )
Akt dodany dnia: 2018-01-05 13:15:13


Zarządzenie Nr 2191 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
118 KB
w sprawie:
rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.
Akt dodany dnia: 2017-12-29 19:40:50


Zarządzenie Nr 2190 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
139 KB
w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.
Akt dodany dnia: 2017-12-29 19:39:00


Zarządzenie Nr 2189 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
157 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Straży Miejskiej z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60 składnika majątkowego Gminy Miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2018-01-03 10:11:33


Zarządzenie Nr 2188 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
269 KB
w sprawie:
powołania komisji ds. ujawnionych środków trwałych, obejmujących rzeczowe składniki majątku Urzędu Miejskiego w Gdańsku, z wyłączeniem sprzętu i urządzeń komputerowych.
Akt dodany dnia: 2018-01-03 10:05:56


*znaleziono 2607 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 521.