BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Oświadczenia Majątkowe

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 214 poz. 1806).
Oświadczenia majątkowe są dostępne pod adresem bip.gdansk.pl/prawo-lokalne/oswiadczenia-majatkowe